Нови групи

animated-red-bullet Сформирани нови групи за обучение по CCNA:

CCNA1 –  група понеделник и сряда от 18:00 часа; Първо занятие на 06.02.-сряда.

CCNA1 –  група събота от 09:30 часа; Първо занятие на 09.02.-събота.

CCNA2 – група вторник и четвъртък от 18:00 часа; Първо занятие на 12.02. – вторник.

CCNA2 – група събота от 09:30 часа; Първо занятие на 09.02. – събота.

CCNA3 – група понеделник и сряда от 18:00 часа; Първо занятие на 06.02. – сряда.

Призови места

Възпитаници на Cisco академията на ТУ София със завоювани призови места на състезания по компютърни мрежи:
Павел Стефанов – трето място на международното състезание по компютърни мрежи в Кошице, Словакия, 2007 г.
Павел Стефанов – първо място на международното състезание NetRiders, 2008 г.
Радослав Цочев – трето място на националния кръг на NetRiders, 2011 г.

Erasmus – Intensive Program

Участие на курсисти и преподаватели от академията в Mеждународен договор Erasmus – Intensive Program – IPUC-1, PROJECT NO. – 29576-IC-1 “Improving the Security Knowledge in ICT – Advanced Technologies” с координатор EVTEK University of Applied Sciences Хелзинки– Финландия.