Нови групи

Нови групи за обучение по съответния курс от академичната програма на Cisco Systems се сформират на посочената в меню “Съобщения – Нови групи” дата. Тогава курсистите се записват в избраната група.

На първата среща се представят:

  • темите, включени в съответния курс
  • начина на провеждане на занятията
  • лабораторната база
  • вида на тестовете и на финалните изпити
  • необходимите условия за получаване на сертификат за завършен курс
  • определя се графика на занятията
  • създават се accounts на курсистите, записали се в съответната група – за достъп до учебните материали и тестовете през мултимедийна платформа за менажиране на обучението netacad.com

Обикновено графикът на групите е: два пъти седмично от 18 ч. до 20:30 ч.; само в събота от 9.30ч. до 13:30ч. или от 14ч. до 18ч. Възможен е и алтернативен график, предложен от курсистите. 

Всеки курс включва 70 учебни часа – работа с учебните материали и лабораторни упражнения.

Обучението е присъствено, учебните материали и тестовете към отделните глави могат да се достъпват дистанционно. Всички модули се преподават, насърчават се дискусии по време на часовете, акцентира се върху практическите лабораторни упражнения. Курсистите работят със симулатора на Cisco Systems – PacketTracer, след което реализират реални топологии с мрежовите устройства, конфигурират зададената функционалност, откриват неизправности.