Преподаватели

проф. д-р Стефан Стефанов –Ръководител на Cisco академия ТУ София на ФаГИОПМ                          E-mail: stefan.stefanov@fdiba.tu-sofia.bg                          

доц. д-р Ирина Топалова                                                                 маг.инж. Иван Величков
Expert Level Instructor                                                                     CCNA ID: CSCO 12467592
CCNA- Routing&Switching и                                                                 CCNA- Routing&Switching и
CCNA Security                                                                                           CCNA Security

E-mail: itopalova@abv.bg                                                                  E-mail: ivan.vvelichkov@gmail.com
  

 доц. д-р Валентин Христов                                  гл.ас. д-р Стефан Киранов                                         CCNA- Routing&Switching                                                 CCNA- Routing&Switching                                                    E-mail: v_hristov@hotmail.com                                  E-mail: skiranoff@gmail.com                                                                                                                                              Instructor Excellence-Advanced

ADV-LAST