БАМА

БАМА

Обучителната ИКТ програма на Cisco Systems стартира у нас през 1999 г. като основен координатор на Сиско академиите в България е Българската асоциация на мрежовите академии, БАМА. Освен че рекламира дейността на академиите, асоциацията работи по качеството на обучение в тях, предоставя актуална информация за нови тенденции, продукти и услуги предлагани от Сиско Системс, както и информация за стажове и свободни работни места в областта на ИКТ. БАМА е лицето на „Сиско мрежова академия“ в България по силата на договор между Сиско Системс и БАМА, давайки й статута на единствен за България Център за подпомагане на академиите (Academy Support Centre – ASC).