За академията

  Institution Legal Name: Technical University Sofia                                                                       Academy Connection ID: 3000710;        Institution Type: Education (EDU)                                       Participation Type: Instructor Training Center;                                                                                         ASC Name: Bulgarian Association of Networking Academies

Сиско академия Технически Университет София, към Факултета за Германско Инженерно Обучение и Промишлен Мениджмънт (ФаГИОПМ) е създадена през 2002 г. като резултат от договор за обучение между ФаГИОПМ и Сиско Системс, както и от сертифицирането на двама преподаватели (доц. д-р Ирина Топалова и маг. инж. Иван Костов) в Германия, Хановер, ф-ма Nordmedia. Впоследствие новосъздадената академия изгради мрежа от локални академии, обучи техни инструктори, както и повече от 1400 курсисти.
      Признание за качеството на обучение в Сиско академията на ТУ София са получените отличия през 2006 и 2009 г. във връзка с честване на „7 години Сиско мрежова академия в България“ – грамота за най-добра академия и на „10 години Сиско мрежова академия в България“ – грамота за най-добра академия.
      През годините курсистите на Сиско академията на Технически Университет София доказаха, че са сред най-добре подготвените не само в България, но и в света, като завоюваха редица призови места на състезания по компютърни мрежи – през 2007 г. трето място на международното състезание в Кошице, Словакия – на Павел Стефанов. През 2008 г. Павел Стефанов е първи на международното състезание NetRiders, а през 2011 г. възпитаникът на академията Радослав Цочев е трети на националния кръг на NetRiders.