Cisco академия

„Сиско мрежова академия“ е цялостна програма за електронно обучение (e-learning), която дава на студентите знания и умения в областта на мрежовите технологии, като ги учи как да проектират мрежи, да локализират и отстраняват проблемите в тях.
Представена през октомври 1997 г. в 64 образователни институции в седем щата в САЩ, програмата в момента е разпространена в над 165 страни по света и обхваща около 4 милиона студенти в над 10 000 академии.
Целта на обучението по мрежи в Сиско академиите е да подпомогне реализацията на ИКТ специалисти за нуждите на компаниите в страната. Доказателство за тази взаимовръзка и за високото качество на обучение в Сиско академията на ТУ София са големият брой възпитаници на академията, намерили професионална реализация във водещи IT фирми като Cisco Systems BG, Linksys, VivaCom, Telelink, HP, IBM Bulgaria, SAP Labs България, Telerik Bulgaria.